Jedan od nama omiljenih oblika proučavanja razvoja urbanog prostora, društvene organizacije, istorije, ali i mnogih drugih fenomena su istraživačke šetnje. Šetnje-predavanja izvanredna su forma interaktivnog podučavanja o ovim pitanjima. Šetnje pripremamo i organizujemo u sklopu sopstvenih obrazovnih aktivnosti ali, po potrebi i za druge obrazovne programe ili studijske posjete. Neke od tema koje pokrivamo u šetnjama-predavanjima su: Memorijalizacija i politike pamćenja, Savremeni urbani razvoj centralnog dijela Sarajeva, Socijalistički razvoj Sarajeva, Rat, urbana stvarnost i tranzicija. Više informacija na info@server1.lab387.com.

One of our favorite forms of studying urban spaces development, social organization, history, and many other phenomena are research walks. Walk-lectures represent an excellent form of interactive learning about these issues. We develop and organize these walks within the scope of our own educational activities, but, as required, for other educational programs or study visits as well. Some of the topics we cover in these walks-lectures are following: Memorialization and Politics of Remembering, Contemporary Urban Development of Central Part of Sarajevo, Socialist Development of Sarajevo, War, Urban Reality and Transition. More information at info@server1.lab387.com.