RADIONICA IZRADE POLITIČKOG PLAKATA

okt 9, 2020 | vijesti

17. – 18.10. 2020.
@CRVENA I NONA RESIDENCIJA, SARAJEVO

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA poziva zainteresirane da nam se pridruže na dvodnevnoj radionici izrade političkog plakata i nauče osnove tehnike sito štampe. Kroz različite primjere umjetničkih i aktivističkih praksi, razmotriti ćemo plakat kao medij i sredstvo političke propagande, agitacije i borbe, te ulogu sito štampe u radu progresivnih društveno-političkih pokreta. U praktičnom dijelu, u okviru manjih grupa zajednički zadatak će biti osmisliti, prirediti i izraditi tehnikom sito štampe 6 različitih političkih plakata. 

Prijave šaljite na email : info@server1.lab387.com do 15.10.2020

*Broj učesnica i učesnika je ograničen.

 

SUBOTA 

@CRVENA

10.00 – 11.00 

UVOD / Andreja Dugandžić i Danijela Dugandžić

Angažirana umjetnost kroz riječ, parolu i font 

Feministička ikonografija plakata – Guerilla Girls, Barbara Kruger, See Red Women’s workshop, itd. 

 

11.30 – 14.00 

BRAINSTORMING I DIZAJN PLAKATA 

Rad u grupama, razrada tema i ideja, rad na osmišljavanju i grafička priprema, printanje transparencija 

 

14.30 – 18.00

@Nona rezidencija

ŠTA JE TO SITO? / Lala Raščić

(izlaganje i demonstracija pred grupom, praktični rad ) 

Upoznavanje sa grafičkom terminologijom i materijalima, upoznavanje sa alatima, demonstracija štampanja na primjeru unaprijed spremljenog sita

 

NEDJELJA 

@Nona rezidencija

11.00 – 18.00

PRAKTIČNI RAD  U RADIONI / Lala Raščić 

Izrada plakata 

 

Radionica se realizira uz podršku Evropskog fonda za demokraciju (EED)
0
0
0
0
0
1
0