Izložbe

 

“Polet žena”izložba ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA iz fundusa Historijskog muzeja BiH i Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA, 13.decembar 2019, Historijski Muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Ovim arhivsko-konzervatorskim i kustoskim pothvatom po prvi put, na jednom mjestu i u formi stalne postavke, izlaženi su djeliće ove stalno i iznova potiskivane istorije sakupljene po ćoškovima i budžacima Muzeja.  Postavka se sastoji od brojnih artefakta iz fundusa Historijskog Muzeja BiH, arhivskih dokumenata, fotografija, knjiga, periodike, postera i trodimenzionalnih objekata i tako objedinjuje sve njegove kolekcije.  Istraživanje AFŽ Arhiva i koncept izložbe – Andreja Dugandžić. Dizajn izložbe – Lala Raščić 

 

„Pitanja u koja se trebamo udubiti” – izložba i razgovor (Tijana Okić i Renata Jambrešić-Kirin), u suradnji sa Centrom za ženske studije Zagreb u okviru projekta „Organizirane žene na ljevici u periodu između dva rata, tijekom Drugog svjetskog rata i nakon rata”, Galerija Greta Zagreb. 07. maj 2018. U fokusu izložbe je feminističko kolažiranje svakodnevice koja se tiče društevnog, političkog, ekonomskog, afektivnog, zdravstvenog, reproduktivnog, privatnog i javnog života žena u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji u periodu od 1946. do 1953. godine.  Izložba je nastala kroz obradu arhivskog materijala, prikupljenog tokom dugogodišnjeg i zajedničkog rada na digitalizaciji Arhiva antifašističke borbe žena BiH i Jugoslavije (www.afzarhiv.org).

 

 „La Centrale – Hors Les Murs” – video izložba i performansi, Galerija Brodac, Sarajevo. 20.maj – 06 juni.2017. Suradnja sa montrealskom galerijom La Centrale i performansi kanadskih umjetnica: Caroline St-Laurent, Emma-Kate Guimond, Noemi McComber, Sonja Zlatanova i Virginie Jourdain. Izbor video radova članica La Centrale Kimura Byol, Julie Lequin, Larose S. Larose, Marie Dauverné, Dayna Mcleod, Myriam Jacob-Allard, Mathilde Geromin, Helena Martin Franco, Noémi McComber, Anne Parisien, prema selekciji Noémi McComber. La Centrale Galerie Powerhouse je galerija osnovana 1973. kao jedna od prvih samo-organiziranih umjetničkih centara u Kanadskoj državi Quebec. Misija La Centrale se nadograđuje na tradiciju feminističke umjetnosti – kao platforma za suvremenu umjetnost sa uporištem u feminističkoj i rodnoj teoriji kao i u među-kulturalnim i trans-disciplinarnim praksama.

 

“Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zaborava” – promocija Zbornika i izložba, Galerija Charlama, Sarajevo, 29.decembar 2016. U Zborniku, kojem je svoj doprinos dalo i pet bosanskohercegovačkih vizualnih umjetnica, pronalazimo ilustracije ključnih tema Arhiva, kao što su politička, ilegalna i borbena djelovanja jugoslavenskih žena  neposredno pred, za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. Tokom istraživačko-kreativnog procesa koji je prethodio stvaranju Zbornika, osim ilustracija, umjetnice su,  u različitim crtačkim tehnikama, producirale i nove radove koji sačinjavaju ovu grupnu izložbu.  Ilustracije i umjetničke radove potpisuju: Adela Jušić, Aleksandra Nina Knežević, Kasja Jerlagić, Nardina Zubanović i  Sunita Fišić.

 

„Maraton češke arhitekture u Sarajevu” – izložba, razgovori i projekcija filma, Historijski muzej BiH, Sarajevo.  U suradnji sa Centrom za Srednje Europsku Arhitekturu (CCEA), 14., 15. i 18.novembar 2014. Izložba Generacija+ predstavila je tri generacije čeških arhitekata i arhitektica i tri različita iskustva vezana za njihov rad i historijski momenat u kojem su živjeli i radili. Pored izložbe organizirani su i razgovori sa bosanskohercegovačkim i češkim arhitektima i arhitekticama, te projekcija dokumentarnog filma o životu i radu češkog arhitekte Jana Kaplicky-og. 

 

Dada Polis – The Bring In Take Out Living Archive (LA)” – interaktivna izložba suvremene umjetnosti Red Mined feminističkog kustoskog kolektiva, c.off, Stockholm. 30.oktobar – 02. novembar 2014. Dada Polis ulazi u afektivni prostor apokaliptičkih iskrivljenja današnjeg svjetskog postojanja. Umjetnice koje su izlagale u ovoj ediciji su Emma-Lina Ericson, Jusuf Hadžifejzović, Nela Hasanbegović, Elin Magnusson, Cristina Caprioli CCAP, Svetlana Maraš, MYCKET, Red Min(e)d, Marija Ratković, Hanna Wildow, Ofelia Jarl Ortega, Andreja Dugandžić i Louise Blad.

 

„Moja kuća je i tvoja kuća” – izložba, Historijski muzej BiH, Sarajevo. Suradnja sa Sarajevskim otvorenim centrom, 09.septembar 2014. Izložba dovodi u pitanje okoštale diskurse dominacije i moći i predstavlja prostor za promišljanje svakodnevice i društva kroz emancipacijske temelje zajedničkog i političkog. Umjetnice: Adela Jušić, Andreja Dugandžić, Emina Kujundžić, Lana Čmajčanin i Sandra Dukić. Kustosica izložbe – Danijela Dugandžić 

 

 „Šta je nama naša borba dala?”razgovor i izložba, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 08.mart 2014. godine. U Sarajevu su 1913. godine žene Bosne i Hercegovine držale prvu „Proslavu ženskog dana” na kojoj je učestvovalo oko 2.000 žena. Od tog dana, pa sve do danas, borba za politička, socijalna i ekonomska prava žena traje, a svaka pobjeda predstavlja novi korak na putu ka jednakosti. Razgovarale: Davorka Turk, Sabina Ćudić, Adela Jušić, Lana Čmajčanin i Danijela Dugandžić. 

 

“Nitko ne pripada ovdje više od tebe” , 54. Oktobarski salon Kluz, Zepter Expo, Beograd, 11 oktobar – 17 novembar 2013.  Kroz koncept o (ne)ljudskoj prirodi, izložba predstavlja izazov u potrazi za jednom novom (društvenom) imaginacijom mogućih budućnosti i njenom odgovornom politikom zajedničkog i zajedništva.

 

 „Šta je nama naša borba dala?” javna diskusija i samostalna izložba Adele Jušić, Hotel Evropa i galerija Duplex, Sarajevo. 08.mart 2013.godine. Učestvuju: Cita Fatima Somun, Zlata Grebo, Greta Ferušić, Nađa Biser-Taso, Brigadier Mersida Mešetović, Ankica Tomić i Jelena Petrović.

 

 „The Bring In Take Out Living Archive (LA)” – interaktivna izložba suvremene umjetnosti Red Mined feminističkog kustoskog kolektiva, u suradnji sa VBKÖ i Open Systems – Zentrum für Kunstprojekte, Beč, 07-21.oktobar 2012 i 11.oktobar – 10.novembar 2012. 

 

 „The Bring In Take Out – Living Archive (LA)” – interaktivna izložba suvremene umjetnosti Red Mined feminističkog kustoskog kolektiva, Kampus univerziteta u Sarajevu. 27-30.septembar 2012. U suradnji sa MINA Institutom za društveno angažiranu umjetnost i teoriju iz Ljubljane. Treća edicija Living Archive-a se fokusirala na politike zajedničkog kao osnove za nove forme društvene reprodukcije, te artikulirala javni prostor unutar zajedničkog polja umjetnosti, teorije i prakse iz feminističke perspektive.

 

„High-Wire Act” – izložba, Maison Folie Wazemmes, Lille, 16.maj.2012.  U okviru programa Feria de Fronteras (EU Culture programme 2007-2013) u suradnji sa Via Lactea, Tournai – Belgija, Culture et Flonflons Flandres, Lille – Francuska i Etnofest Association, Palić – Srbija. Izložba o političkim, drušvenim i osobnim poimanjima granica. Umjetnici i umjetnice na izložbi: Loredana Bianconi, Lana Čmajčanin, Leila Čmajčanin, Adela Jušić, Jean-Gabriel Periot, Sarah Vanagt, Vladan Jeremić i Rena Radle. 

 

„The Bring In Take Out Living Archive (LA)Interaktivna izložba suvremene umjetnosti Red Mined feminističkog kustoskog kolektiva, Galerija Alkatraz & Kapelica, Ljubljana, 07.-10.mart 2012.  U suradnji sa Međunarodnim feminističkim i queer festivalom Rdeče zore i Centrom za ženske studije iz Zagreba. Druga edicija Living Archive-a u Ljubljani motivirana je feminističkim strategijama za stvaranje novih edukativnih modela i procesiranje arhiva kao paradigme živog znanja. U ovom izdanju učestvovali su Vahida Ramujkić i Aviv Kruglansky, Margareta Kern, Vesna Bukovec, Red Min(e)d, Ana Vilenica, Tanja Marković, Biljana Kašić, Karen Mirza, Ida Hiršenfelder i drugi. 

 

„The Bring In Take Out – Living Archive (LA)” – interaktivna izložba suvremene umjetnosti Red Mined feminističkog kustoskog kolektiva, Gliptoteka, Zagreb, 13 – 16.oktobar 2011. Izložba se realizirala u okviru konferencije REDaktura:  feminizmi i žensko naslijeđe u organizaciji Centra za ženske studije Zagreb. Prva edicija Living Archiva u Zagrebu se fokusirala na političke odnose i feminističku realnost unutar suvremene umjetnosti na (post)Jugoslovenskom prostoru.