RED MINED

RED MINED je feministički kustoski kolektiv čije članice Danijela Dugandžić (Sarajevo), Jelena Petrović (Beograd / Beč), Katja Kobolt (München / Ljubljana) koriste različite metode (re)prezentacije, kuriranja, posredovanja i istraživanja, suvremene umjetnosti, feminističke teorije, kulturne produkcije i aktivizma. (vidi PORTFOLIO). Kolektiv je 2011. godine, zajedno s Dunjom Kukovec (Ljubljana) pokrenuo program Bring In Take Out Living Archive kako bi feministički promišljao i intervenisao u reprezentacijsku politiku suvremene umjetnosti. Program se kroz grupne izložbe, forume, umjetnički i obrazovni program, te izdavaštvo, bavio odnosima feminizma i suvremene umjetnosti u postjugoslavenskom prostoru. U periodu od 2011. do 2015. godine, kolektiv Red Mined je kurirao niz interaktivnih edicija pod nazivom Living Archive, kao i 54. izdanje međunarodne izložbe Oktobarski salon, 2013. u Beogradu.  U sklopu edicija Living Archive realizovane su tematske izložbe i javni programi u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Beogradu, Beču, Stockholmu, Cirihu i Münchenu. Od 2015. godine, Red Mined uvodi novi programski umetničko-kustoski format beskrajnog Simpozijuma u okviru koga nastavlja sa svojim radom na novim umetničkim praksama i politikama svakodnevnog života. Detaljan popis izložbi.

https://www.redmined.org

RED MINED is a feminist curatorial collective whose members Danijela Dugandžić (Sarajevo), Jelena Petrović, (Belgrade/Vienna), Katja Kobolt, (Munich/Ljubljana) use different methods of (re)presenting, curating, mediating and researching, contemporary art, feminist theory, cultural production and activism. (see PORTFOLIO).  In 2011. collective, together with Dunja Kukovec (Ljubljana) initiated program The Bring In Take Out Living Archive to acknowledge feminist mindset in the representation politics of contemporary art. Program examined the intersections of feminism and contemporary art in the post-Yugoslav space through group exhibitions, forums, art and education programs and publishing. From 2011. to 2015. Red mined curated interactive Living Archive editions with thematic exhibitions and public programs in Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Belgrade, Vienna, Stockholm, Zurich and Munich, as well as the 54th edition of the international exhibition October Salon, 2013 in Belgrade. Since 2015. Red Mined introduces new art-curatorial format through programe endless Symposium and continues to deal with new art practices and politics of everyday life.  Detailed list of exhibitions.

 https://www.redmined.org