Istraživanje: Vratiti svoje vr(ij)eme

feb 24, 2022 | 2022, Proizvodnja, vijesti

Crvena i Centar za ženske studije iz Beograda predstavljaju istraživački izvještaj:

Vratiti svoje vr(ij)eme

Iz izvještaja možete saznati koje je sve dodatne izazove pandemija donijela mladim ženama, kako su se sa njima nosile kao i šta misle o kućnom radu uopšte. Centalni nalazi izvještaja pokazuju da je vanredna situacija uzrokovana pandemijom. ženama, a posebno mladim , ispostavila niz novih svakodnevnih zadataka što je umnožilo njihove ionako brojne obaveze povezane sa životom u zajedničkim domaćinstvima. U nekim su slučajevima zbog toga odnosi u domaćinstvima narušeni, porasli su i fizički i psihički pritisci te sve veći broj žena poseže za farmakološkim rješenjima. Istraživanje sugeriše da su postojeći sistemi podrške nedostatni i da suočavanje sa efektima ovakvih procesa zahtjeva širi i obuhvatniji institucionalni odgovor. Više čitajte u izvještaju u nastavku.

 

Istraživanje je realizovano u saradnji sa Centrom za ženske studije iz Beograda u okviru projekta “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama zasnovana na istraživanju“. Projekat je realizovan uz podršku Balkan Trust Fund-a i USAID Srbija.

Izvještaj je uredila Nađa Bobičić

Izvještaj su napisali Lara Končar, Hristina Cvetinčanin Knežević i tim Crvene

 


 

Mišljenja i stavovi su isključiva odgovornost izdavača i ne predstavljaju nužno stavove Balkan Trust Fund-a ili USAID Srbija.

 


 

0
0
0
0
0
1
0