O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.12.

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.12.

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.12.   Uvodnik: Prilika za oštre zaokrete Laurence Boone, glavna ekonomistica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), u nedavnoj izjavi za Financial Times (FT) upozorava da bi povratak na mjere štednje i...
O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11.

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11.

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11. Uvodnik: Proizvodnja i rad u prirodi Klima se mijenja na nivou geografskih regija, klimatskih pojasa, zagađenje se širi voljom vjetrova, slivovi rijeka se protežu kroz brojne zemlje, dok se zagađenjem, otpadom i robom...
O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11.

Ekonomske politike – Boriša Mraović

Ekonomske politike – Boriša Mraović U jednom skorijem intervjuu proslavljeni francuski ekonomista Thomas Piketty primjećuje da smo „prestali diskutovati o transformaciji ekonomskog sistema,…o smanjivanju nejednakosti među društvenim klasama“.  Umjesto...