Vratiti svoje vrijeme: Strip 5 Nevena

Vratiti svoje vrijeme: Strip 5 Nevena

Vratiti svoje vrijeme: Strip 5 Nevena Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva realizirali su istraživanje “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama...

Vratiti svoje vrijeme: Strip 4 Bojana

Vratiti svoje vrijeme: Strip 4 Bojana Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva realizirali su istraživanje “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama...
Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju

Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju

Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju Crvena vam predstavlja: Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju kroz istoriju i sadašnjost “Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju kroz istoriju i sadašnjost” je serija edukativnih videa o istoriji demokracije,...