Izložba: Šta smo započele, vi završite – 06.12.2022, Bosanski Petrovac

dec 2, 2022 | vijesti

Povodom 80 godina od osnivanja Antifašističkog fronta žena Jugoslavije, Crvena predstavlja izložbu

“Šta smo započele, vi završite…” AFŽ 1942 –

 

U sred žestokog rata, kada je nova država bila još uvijek samo nada u srcima rijetkih, u Bosanskom Petrovcu, na tada jednom od djelića slobodne teritorije, susrelo se od 6. do 8. decembra 166 žena iz svih krajeva Jugoslavije da bi osnovalo Antifašistički front žena Jugoslavije, AFŽ. Prema onome što je tada rečeno, u front se ujedinjuju žene kako bi gradile novi svijet i odgajale novog čovjeka, u socijalističkom duhu, na temelju zajedničke borbe protiv fašističkog terora koji prethodnih deset godina jača širom Evrope, a kulminira u novoj eskalaciji rata koji u pravom smislu nikada nije ni završen. U narednih deset godina ogranizacija će rasti i razvijati se najprije u ratu, a potom i u poraću, i biti važna društvena snaga bez čijeg je rada bila nemoguća rekonstrukcija, izgradnja zemlje i organizacija novog društva. U jednom trenutku organizacija je, prema nekim izvorima, brojala više od 2 miliona članica.

Iako je AFŽ i eksplicitno i akciono bio dio socijalističkog poretka u kojem je centralni organ moći bila Komunistička partija, i to u periodu njegove najsnažnije centralizacije po sovjetskom uzoru, samo njeno postojanje bilo je ilustracija urgentnosti ženskog iskustva i uloge u društvu. Sve ono što su žene u socijalizmu za sebe osvojile, ne bi bila samorazumljiva stvar da ova pitanja stvarne društvene jednakosti i nejednakosti nisu otvorena neumornim i neustrašivim radom organizacije, a posebno učešćem brojnih članica u ratu, s puškama u rukama.

Tačno osamdeset godina kasnije, tačno tamo gdje je sve počelo, u Bosanskom Petrovcu, ponovo će se susresti žene iz svih krajeva Jugoslavije sa ciljem da zajedno razmotre poziciju u kojoj se žene ovih prostora nalaze, te stare i nove opasnosti sa kojima se suočavaju. Kao doprinos ovoj obljetnici i skupu Obilježavanje 80 godina od osnivanja Antifašističkog fronta žena Jugoslavije, Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena iz Sarajeva predstavlja izložbu pod imenom “Šta smo započele, vi završite…” AFŽ 1942 -. Izložba uprizoruje taj početak, front, žene u njegovim redovima i uz pomoć djelića sastavljenih s puno ljubavi podsjeća na pokret koji se u najtežim istorijskim okolnostima za ljude ovih prostora borio za sestrinstvo i bratstvo pokretan smjelom vizijom društva u kojem su dokinuti i odnosi dominacije ljudi jednih nad drugima i muškaraca i institucija nad ženama.

Izložba predstavlja posebno odabrani materijal iz Arhiva antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije koji je Crvena prikupila tokom posljednjih deset godina radeći na istraživačko-dokumentarističkom programu Šta je nama naša borba dala. Izbor dokumenata podsjeća na događaje vezane za Bosanski Petrovac i osnivačku skupštinu, a originalnim fotografijama nastoji oživjeti neke događaje iz života organizacije. Prikazane su i naslovnice časopisa koje je AFŽ izdavao tokom svog postojanja i moćna su ilustracija oblikovno-vizuelnog jezika korištenog u tom teškom vremenu. Osim toga, izložba predstavlja i umjetnički prilog koncipiran i izrađen posebno za ovu priliku, “AFŽ, nezavršeni rad”, veliki ručno rađeni vez na platnu na kojem je zajedno radilo više od 20 žena, u istom vremenu na dva različita mjesta, u Sarajevu i Berlinu. Vezena poruka iz prošlosti pokušava tkanjem povezati vrijeme danas i davno izgubljenu prošlost. Vez tako postaje izraz nade, koju je AFŽ materijalizovao, da žene skupa mogu skrpiti svijet i držati ga na okupu. Činjenica da je on nezavršen simbolički podcrtava da pitanja koja je AFŽ onda otvorio još uvijek ne mogu biti smatrana zatvorenim.

Udruženje Crvena poklanja izložbu Centru za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac za osamdesetogodišnjicu osnivanja Antifašističkog fronta žena.

Želja nam je da prikazano posluži kao inspiracija mladim ženama sadašnjosti i budućnosti u njihovim borbama za bolji i drugačiji svijet, za mogućnost nekog takvog.

CRVENA, Sarajevo – Bosanski Petrovac, decembar 2022.

***

1
0
0
1
0
1
0