Predstavljamo: Upravljanje pravilima

feb 15, 2023 | 2023, Proizvodnja, vijesti

​Predstavljamo vam naše novo izdanje pod nazivom „Upravljanje pravilima“ u uredništvu Darka Vujice, Danijele Dugandžić i Boriše Mraovića. Knjiga objedinjuje šest eseja nastalih tokom 2022. godine u okviru istraživačko-publicističkog projekta Nacionalizam i patrijarhat u Bosni i Hercegovini. Autori priloga su Darko Vujica, Marija Ivanović, Marina Veličković i Boriša Mraović.

Iz uvoda:

Opšti je uvid da patrijarhat kao relativno samosvojna regulativna struktura igra važnu ulogu u reprodukciji uslova za djelovanje nacionalnih regulativnih aparata. U svojevrsnoj simbiozi (iako ne glatkoj i nekonfliktnoj) ove su dvije regulativno-disciplinske mreže važna osnova vladavine i reprodukcije trenutnog konzervativnog režima u Bosni i Hercegovini. Nacionalizam, na kraju, nije samo repetitivno mahanje zastavama, fiksacija na teritorij, historiju ili kulturu već se oslanja na širu razradu kulturnih sadržaja, normi i postupaka uključujući i razradu poželjnih sistema rodnih uloga koje nastoji ideološki legitimirati i politički otjelotvoriti. Knjiga koja se nalazi pred čitateljstvom predstavlja pokušaj da se osvijetle različite dimenzije ovog povezivanja i saučesništva u legitimiranju i održavanju određenih društvenih rasporeda, bili oni ekonomski, seksualni, politički ili kulturni. Šest predstavljenih tekstova ujedinjuje, osim opšteg tematskog polazišta, kritički uklon koji prevlađujuće odnose, ali i interpretacije razmatra ne samo analitički, nego i iz perspective njihovog potencijalnog izvrtanja i ukidanja. Raznolikost tema pokazuje jasno da naznačeno polje predstavlja istraživački vrlo plodno tlo i da bi daljnje i temeljitije istraživanje nekih naznačenih problema i aspekata ovog kompleksa bilo vrijedno, ne samo kao doprinos naučnom saznanju, već i kao prvi korak u razumijevanju uslova “kreativne destrukcije” danas dominantnih rasporeda.

Knjigu možete čitati ispod ili skinuti u pdf formatu.

Izdanje će se uskoro pojaviti i u štampi. Za više informacija pratite nas na web-u i na drugim digitalnim kanalima.

Knjiga je realizovana uz pomoć Rosa Luxemburg Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. – Ured u Bosni i Hercegovini, sredstvima njemačkog Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ). Ova publikacija ili njeni djelovi izuzev ilustracija, mogu biti besplatno korišćeni uz odgovarajuću referencu na originalnu publikaciju. Sadržaj publikacije ne odražava nužno stavove Rosa Luxemburg Stiftung Gesellschaftsanalye und politische Bildung e.V. – Ured u Bosni i Hercegovini. Za stavove i informacije u tekstu odgovorni su autori. Publikaciju nije dozvoljeno prodavati.

Čitajte i dijelite.

Komentare, kritike i riječi hvale možete slati na info@crvena.ba

 

0
0
0
0
0
0
0