Obrazovanje

Obrazovanje je jedno od centralnih pitanja savremenog doba. Ono jednako dobro može poslužiti i u svrhe indoktrinacije i discipliniranja kao i u svrhe emancipacije i oslobađanja misli i duha. Vjerujući da svaka društvena promjena zahtijeva određeni napredak u načinu na koji percipiramo i razumijemo neprilike u kojima živimo, Crvena organiza različite obrazovne programe koji kritički propituju današnje društvo i svijet, njihove različite dimenzije. Za cilj imaju pedagoško istraživanje, prevođenje i širenje ideja kroz različite tipične i manje tipične oblike, uključujući predavanja, ljetne škole, hodanja, učionice, diskusije, projekcije, seminare, prezentacije, radionice, grupe za čitanje itd. U realizaciji programa surađujemo sa znanstvenicama i znanstvenicima, profesionalcima, sa institucijama i organizacijama iz zemlje i svijeta angažovanim u domenima kojima se Crvena bavi.

Education is one of the key issues of contemporary times. It may equally well be used for the purpose of indoctrination and discipline as well as for emancipation and liberation of the thought and the spirit. Believing that every social change requires certain progress in the way we perceive and understand troubles we live in, Crvena organizes different educational programs that critically examine present-day society and the world, and their different dimensions. Their purpose is pedagogic research, translating and disseminating ideas through typical and less typical forms, including lectures, summer schools, walks, classrooms, discussions, screenings, seminars, presentations, workshops, reading group, etc. Within the program implementation we work with scientists, professionals, institutions and organizations from BiH and abroad engaged in the areas Crvena deals with.