PREDSTAVLJAMO: Šetnje kroz stvarni grad

sep 6, 2022 | vijesti

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo naše novo izdanje pod naslovom Šetnje kroz stvarni grad (Walks through non-fictional hoods). U pitanju je dvojezično izdanje koje na jednom mjestu, na našem i engleskom jeziku, ispituje različite istorijske, prostorne i društvene odnose i oblike koje je moguće naći/vidjeti/posmatrati/čitati/interpretirati u Sarajevu i na materijalu koji Sarajevo krije.

Prilozi su nastali kao naknadne autorske intervencije na stvarne šetnje organizovane u periodu od novembra 2021. do februara 2022. godine u Sarajevu.

Izdanje možete zamisliti kao neku vrstu alternativnog gradskog vodiča koji umjesto mase detalja predstavlja u dublje obrađuje neke znakovite i značajne elemente sarajevske historijske-geografije i psiho-geografije. Vodič vas ne vodi tačno unaprijed određenim putem već vas poziva da krenete u šetnju sami ili sa prijateljem, sa okvirnom namjerom i onda vidite šta usput možete da otkrijete. Može vam naravno poslužiti i kao klasični vodič jer mjesta, zone i priče opisane  u prilozima u knjizi vrijedi pohoditi i zbog njih samih. Možete ga pokloniti nekome, a svakako možete i direktno podijeliti link na kojem ga je moguće skinuti bez naknade.

Organizaciju i realizaciju samih šetnji kao i izradu knjige koju predstavljamo su omogućili:

German Federal Foreign Office, Goethe-Institut i drugi partneri. goethe.de/relieffund #irf2021

Knjigu možete skinuti klikom na ilustraciju ili na naslov ispod.

 Iz: Šetnje kroz stvarni grad, Ilustracija, Neven Misaljević

 

Detaljni podaci o izdanju:

Šetnje kroz stvarni grad / Walks Through Non-fictional Hoods

Izdavač / Publisher: Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena / Associationfor Culture and Art Crvena

Za izdavača / On behalf of the Publisher: Danijela Dugandžić

Priredili / Edited by: Danijela Dugandžić, Andreja Dugandžić, Neven Misaljević, Boriša Mraović

Prilozi / Contributions: Jasenka Čakarić, Andreja Dugandžić, Dunja Krvavac, Nedim Mutevelić, Haris Sahačić, Boriša Mraović

Ilustracije, obrada fotografija, dizajn i priprema za štampu / Illustrations, Photo Editing, Design, Prepress: Neven Misaljević

Foto-dokumentacija / Photo Documentation: Dejan Vladić

Lektura na B/H/S / BCS Language Editing: Faik Imamović

Prevod na engleski / Translation into English: Selma Asotić, Lamija Čengić i Aida Spahić

Produkcija / Production: OOUR-X

Sarajevo, 2022.

***

 

0
0
0
0
0
0
0