Šetnje kroz stvarni grad

sep 6, 2022 | 2022, Proizvodnja

U nastavku čitajte naše novo izdanje Šetnje kroz stvarni grad (Walks through non-fictional hoods). Dvojezično izdanje na jednom mjestu donosi pet autorskih priloga koji razrađuju različite istorijske, prostorne i društvene odnose i oblike koje je moguće naći/vidjeti/posmatrati/čitati/interpretirati u Sarajevu i na materijalu koji Sarajevo nudi kao istorija i kao geografija.

Prilozi su nastali kao autorske intervencije nakon istraživačko-edukativnih šetnji organizovanih i realizovanih u periodu od novembra 2021. do februara 2022. godine.

Uvod Danijele Dugandžić i Boriše Mraovića razmatra hodanje i šetanje kao opštu metodologiju kritike i analitike svakodnevnog kao i onog što koje se proteže kroz vrijeme i prostor. Prilozi koje redom ispisuju: Haris Sahačić, Andreja Dugandžić, Nedim Mutevelić i Dunja Krvavac, Boriša Mraović i Jasenka Čakarić, ispituju različite elemente sarajevske historijske-geografije i psiho-geografije. Dijelom vodič, dijelom refleksije obrazaca i mogućnosti, ne vodi vas uvijek nužno unaprijed određenim putem već vas šetnjom nekim od mogućih puteva poziva na hodanje i istraživanje mogućnosti puteva.

Cijelo izdanje vizuelno komentarišu i komplementiraju originalne ilustracije Nevena Misaljevića

Organizaciju i realizaciju samih šetnji kao i izradu knjige koju predstavljamo su omogućili:

German Federal Foreign Office, Goethe-Institut i drugi partneri. goethe.de/relieffund #irf2021

Detaljni podaci o izdanju:

Šetnje kroz stvarni grad / Walks Through Non-fictional Hoods

Izdavač / Publisher: Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena / Associationfor Culture and Art Crvena

Za izdavača / On behalf of the Publisher: Danijela Dugandžić

Priredili / Edited by: Danijela Dugandžić, Andreja Dugandžić, Neven Misaljević, Boriša Mraović

Prilozi / Contributions: Jasenka Čakarić, Andreja Dugandžić, Dunja Krvavac,

Nedim Mutevelić, Haris Sahačić, Boriša Mraović

Ilustracije, obrada fotografija, dizajn i priprema za štampu / Illustrations, Photo Editing, Design, Prepress: Neven Misaljević

Foto-dokumentacija / Photo Documentation: Dejan Vladić

Lektura na B/H/S / BCS Language Editing: Faik Imamović

Prevod na engleski / Translation into English: Selma Asotić, Lamija Čengić i Aida Spahić

Produkcija / Production: OOUR-X

Sarajevo, 2022.

0
0
0
0
0
1
0