Snimak javne rasprave o Prostornom planu KS od 2013 do 2023

aug 3, 2020 | 2015., Proizvodnja

Javna rasprava na temu Nacrt B faze izmjena i dopuna prostornog plana Kantona Sarajevo, za period od 2003. do 2023. godine. Javnu raspravu je organizovala Vlada Kantona Sarajevo u prostorijama Opšine Centar Sarajevo, 22.12.2015. sa početkom u 13:30 do 15:30.

#prostorni_plan #kanton_sarajevo #gradjanski_otpor

0
0
0
0
0
0
0