Artist in residence :

Adriana Disman, Maj  2018

Adriana Disman je umjetnica, kustosica i teoretičarka iz Montrela i Toronta. U svom radu, prije svega usmjerenom na medij performansa, bavi se fizičkim granicama tijela u odnosu spram mehanizama kontrole i sile, i istražuje mogućnosti sitnih/minornih oblika otpora. Zauzimajući i stvarajući prostor vlastitog djelovanja napinjanjem granica i ograničenja među prostorima, Disman artikulira dinamike moći i teži otkrivanju antirasističkih, dekolonijaliziranih, queer i feminističkih modela postojanja.

Adriana Disman je izlagala diljem Kanade, SAD-a, Europe, te u Čileu i Indiji. Njezini su fotografski i izvedbeni radovi objavljivani su u ETC Contemporary Art Magazine, Passive Collective Vols. 2 & 3, i Kapsula Art Criticism Magazine, a teorijski tekstovi u Theatre Research in Canada, Canadian Theatre Review i antologiji feminističkog performansa u Kanadi More Caught in the Act. Osnivačica je Research Centre for Performance Art u Montrealu, koji trenutno i vodi, a prethodno je bila kustosica programa LINK & PIN i direktorica Morni Hill's Performance Biennale u sjevernoj Indiji 2016. Disman je magistirala studije kazališta i performansa pri Sveučilištu York, Toronto i diplomirala pri Neighborhood Playhouse School of the Theatre, New York. 

Tokom boravka u Nona rezidenciji, 24.05.2018., organizirano je i druženje na kojem je umjetnica Adriana Disman izvela performans. 

0
0
0
0
0
0
0