Nona Residency

Nona Residency u Sarajevu je međunarodni rezidencijalni program Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva, za umjetnice, kustosice i istraživačice koje djeluju u širokom opsegu feminističkih praksi, a koji nudi nestruktuirane i fleksibilne uvjete za (ne)proizvodnju i razmjenu, potičući slobodan protok ideja, iskustava i metodologija rada. Nona Residency nastaje u spomen na Nonu – Nevenku Matković, partizanku, socijalistkinju i sutkinju čije se duboko vjerovanje u društveno i zajedničko dobro ogledalo i u njenoj kući, čija su vrata uvijek bila otvorena, a gosti i gošće uvijek dobrodošli. Nona Residency je pokrenut i djelomično podržan od Nonine najuže obitelji koja je se sjeća po gostoprimstvu te toploj atmosferi unutar njenog doma u Sarajevu. Rezidencijalni progam je do sada ugostio umjetnički kolektiv La Centrale iz Montreala, umjetnicu Adriane Disman, kustosicu Sylvie Fortin, umjetnicu i kustosicu Bojanu Videkanić i  spisateljicu Lanu Bastašić. U sklopu Nona residency-a organizirano je i niz studijskih posjeta, performansa i predavanje, te je razvijena bliska suradnja sa organizacijama i institucijama u regiji i svijetu.

Nona Residency in Sarajevo is an international residency program of the Sarajevo-based Association for Culture and Art CRVENA – for curators and researchers work within the broad scope of feminist practices – which offers non-structural and flexible conditions for (non)production and exchange, encouraging free flow of ideas, experiences and work methodologies. Nona Residency came into existence in memory of Nona – Nevenka Matković, a partisan, a socialist and a judge whose deep belief in social and common good was reflected in her home whose door was always open, and guests were always welcome. Nona Residency was initiated and partially supported by Nona’s closest family members who remember her for her hospitality and warm atmosphere in her home in Sarajevo. Residency program has so far welcomed artistic collective La Centrale from Montreal, artist Adriene Disman, curator Sylvie Fortin, artist and curator Bojana Videkanić and writer Lana Bastašić. A number of study visits, performances and lectures have been organized within the Nona Residency, and close cooperation has been established with organizations and institutions in the region and the world.