Šetnja: Arhitektura zgužvanog grada – Dunja Krvavac i Nedim Mutevelić

feb 7, 2022 | 2022, Proizvodnja, Učionice, vijesti

Crvena vas poziva na petu u nizu od Šest šetnji kroz stvarni grad:

Arhitektura zgužvanog grada, zig-zag, gore-dole

koju će voditi Dunja Krvavac i Nedim Mutevelić

12.02.2022. u 10:30 

Mjesto susreta: Polazna stanica žičare

Sarajevo je poznato kao grad u kotlini, sa prosječnom nadmorskom visinom od oko 550m. Grad se uglavnom shvata kao prostor između planina, ali prema geografskoj definiciji – Sarajevo jeste grad na planini, neodvojiv od svoje dinamične topografije.

Analize razvoja grada uglavnom govore o uticajima, epohama i slojevima u okviru linearne konfiguracije grada od istoka prema zapadu, a analize arhitektonskih objekata se svode na analize stilova, pravaca, imena autora, istorijskih događaja.

Cilj ove šetnje je da ponudi nešto drugačiju perspektivu i grad posmatra vertikalno. Pažnju ćemo usmjeriti na topografiju koja je oblikovala grad, na pojedine arhitektonske objekte ili fenomene kojima se arhitektura prilagođavala, na raznolike mogućnosti koje nudi, ali i izazove koje stvara u svakodnevnom životu. 

Upoznajmo grad vertikalno i trodimenzionalno, upalimo digitalne mape i kompase, pratimo visine i poglede, obratimo pažnju na prostor koji nas okružuje.

*Šetnja će trajati najmanje 4 sata

Prijavite se na info@server1.lab387.com

 

Dunja Krvavac je rođena u Sarajevu gdje završava srednju školu kao International Baccalaureate student u Drugoj gimnaziji Sarajevo. 2017. godine stiče zvanje inžinjerke arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, te upisuje master studij na temu urbanističkog planiranja i projektovanja na temu inkluzivnog urbanizama i dizajna baziranog na migracijama. 2018. godine je kao Erasmus+ student provela jedan semestar na Norwegian University of Science and Technology u Trondheimu, Norveška, gdje se fokusirala na urbanističko planiranje i projektovanje. Tokom studiranja postaje članica udruženja LIFT – prostorne inicijative, gdje je 2019. godine postala Design Team Leader, a 2020. i Project Coordinator za Dane arhitekture Sarajevo i nekoliko drugih LIFT-ovih projekata.

 

Nedim Mutevelić je arhitekta iz Sarajeva. Studije završava na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu (2005-2011) i na Barcelona School of Architecture – ETSAB (2009-2010). Suosnivač Dana arhitekture (2008), organizacije LIFT – prostorne inicijative (2012) i urednik knjige ‘3650 Dana savremene arhitekture u Sarajevu’ (2018). Suosnivač je arhitektonskog studija FILTER (2009), autor brojnih projekata nagrađenih na internacionalnim i lokalnim arhitektonskim konkursima i nekoliko projekata nominiranih za EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award (2015, 2022) i Aga Khan Award for Architecture (‎2014-2016, 2022). Asistent na Katedri za arhitektonsko projektovanje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu (2018-) Jedan od koordinatora programa Dana i Noći arhitekture i koordinator projekta Lift Sarajevo! (2021-)

Projekat podržava German Federal Foreign Office, Goethe-Institut i drugi partneri. goethe.de/relieffund #irf2021

Za dodatna pitanja možete pisati na info@server1.lab387.com

#6šetnjikrozstvarnigrad #šetnja #crvena_sarajevo #zigzaggoredole #zgužvanigrad #arhitektura #dunjakrvavac #nedimmutevelic #irf2021

 

1
0
0
0
0
0
0