Snimak javne rasprave o prostornom planu KS od 2003. do 2023. godine

aug 3, 2020 | 2020., Proizvodnja

Javna rasprava na temu Nacrt B faze izmjena i dopuna prostornog plana Kantona Sarajevo, za period od 2003. do 2023. godine. Javnu raspravu je organizovala Vlada Kantona Sarajevo u prostorijama Opšine Centar Sarajevo, 22.12.2015. sa početkom u 13:30 do 15:30.
0
0
0
0
0
0
0