O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11.

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11.

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11. Uvodnik: Proizvodnja i rad u prirodi Klima se mijenja na nivou geografskih regija, klimatskih pojasa, zagađenje se širi voljom vjetrova, slivovi rijeka se protežu kroz brojne zemlje, dok se zagađenjem, otpadom i robom...
O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11.

Ekonomske politike – Boriša Mraović

Ekonomske politike – Boriša Mraović U jednom skorijem intervjuu proslavljeni francuski ekonomista Thomas Piketty primjećuje da smo „prestali diskutovati o transformaciji ekonomskog sistema,…o smanjivanju nejednakosti među društvenim klasama“.  Umjesto...
O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.10.

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.10.

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.10. Uvodnik: Sve, sve, ali dug Sve stare etičke upute razrađene u religijskim sistemima sadrže i uputu da treba praštati, a samo je božansko biće obično takvo, milostivo, ono koje prašta, razriješuje od dugova. Dug je po...
Ortodoksan i progresivan – Boriša Mraović

Ortodoksan i progresivan – Boriša Mraović

Ortodoksan i progresivan – Boriša Mraović U posljednje se vrijeme moglo čuti da među ekonomistima u Bosni i Hercegovini postoji „progresivni dio struke“. Javno pismo koje je pet ekonomista u novembru 2020. poslalo Međunarodnom monetarnom fondu zahtjevajući od...
0
0
0
0
0
0
0