Snimak sjednice OV Centar

aug 3, 2020 | 2019., Proizvodnja

Na 45. sjednici OV Centar koja je održana 18.11.2019. je donesena odluka o prodaji Hastahane Centralnoj banci BiH (Tačka 8.). Također, možete poslušati i audio zapis rasprave i glasanja o slijedećima Tačkama dnevnog reda:

5. Utvrđivanje Prijedloga odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir II“ (objekti kolektivnog stanovanja na građevinskoj parceli „3“)

6. a) Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Centrotrans-Alhos“ – I faza

b) Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Centrotrans-Alhos“ – I faza

7. a) Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ – zona sporta i rekreacije

b) Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ – zona sporta i rekreacije

8. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 782/6 iz z.k. ul. 294 K.O. Sarajevo VII, radi izgradnje poslovnog objekta javnog sadržaja

Općinsko_Vijeće #Centar_Sarajevo #45.Sjednica #Sarajevo #Crvena

0
0
0
0
0
0
0