Vratiti svoje vrijeme: Strip 5 Nevena

Vratiti svoje vrijeme: Strip 5 Nevena

Vratiti svoje vrijeme: Strip 5 Nevena Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva realizirali su istraživanje “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama...
0
0
0
0
0
0
0