O javno-privatnim partnerstvima

O javno-privatnim partnerstvima

O javno-privatnim partnerstvima Posljednjih godina, u Bosni i Hercegovini smo sa različitih strana mogli čuti riječi hvale za model pod imenom javno-privatna partnerstva (JPP). Ekonomisti, zvaničnici i stručnjaci opšte prakse promovišu ih kao potencijalna rješenja za...
Vratiti svoje vrijeme: Strip 5 Nevena

Vratiti svoje vrijeme: Strip 5 Nevena

Vratiti svoje vrijeme: Strip 5 Nevena Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva realizirali su istraživanje “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama...

Vratiti svoje vrijeme: Strip 4 Bojana

Vratiti svoje vrijeme: Strip 4 Bojana Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva realizirali su istraživanje “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama...
2
4
1
2
4
2
1