Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju

dec 22, 2021 | 2021., Proizvodnja, vijesti

Crvena vam predstavlja:

Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju kroz istoriju i sadašnjost

“Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju kroz istoriju i sadašnjost” je serija edukativnih videa o istoriji demokracije, demokratskom uključivanju i isključivanju, praktičnim odnosim i ograničenjima, kao i o kreativnim i osnažujućim mogućnostima za političko učešće. Šest epizoda otvara nekoliko važnih pitanja o funkcionisanju demokratije ali i iznosi sugestije o tome kako se angažirati kroz postojeće participativne institucije i kroz različite mogućnosti koje samoorganiziranje pruža.

Serijalu pristupite klikom na fotografiju ispod

 

Tekst pisali: Boriša Mraović, Andreja Dugandžić, Danijela Dugandžić

Tekst čitale: Adela Galešić, Jelena Milušić i Danijela Dugandžić

Crtež i animacija: Neven Misaljević

Umjetnička direkcija: Zlatan Filipović

Snimanje i miks tona: Haris Sahačić

Muzika: Boriša Mraović

Prijevod na engleski: Aida Kadrić

 

OOUR-X produkcija, CRVENA, Sarajevo 2021.

 


 

Serijal je realizovan zahvaljujući podršci European Endowment for Democracy.

Izražena mišljenja i stavovi su isključiva odgovornost izdavača


 

Materijal možete slobodno dijeliti i koristiti pod uslovima licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


 

0
0
0
0
0
0
0