Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju

Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju

Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju Crvena vam predstavlja: Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju kroz istoriju i sadašnjost “Kratke i poučne lekcije o samoupravljanju kroz istoriju i sadašnjost” je serija edukativnih videa o istoriji demokracije,...
Vratiti svoje vrijeme: Epizoda 3

Vratiti svoje vrijeme: Epizoda 3

Vratiti svoje vrijeme: Epizoda 3 Strip 3: Mia Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva realizirali su istraživanje “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i...
Vratiti svoje vrijeme: Epizoda 2

Vratiti svoje vrijeme: Epizoda 2

Vratiti svoje vrijeme: Epizoda 2 Strip br.2 – Lana Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva realizirali su istraživanje „Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među...
Privatno-javno-zajedničko

Privatno-javno-zajedničko

Privatno-javno-zajedničko 29 i 30. novembar i 02. decembar 2021. Crvena vas poziva da učestvujete u trodnevnom diskurzivnom programu pod nazivom Privatno-javno-zajedničko. Program realizujemo u okviru projekta koji je posvećen ispitivanju različitih modela upravljanja...
0
0
0
0
0
0
0