Privatno-javno-zajedničko

nov 23, 2021 | 2021., Proizvodnja, Učionice, vijesti

29 i 30. novembar i 02. decembar 2021.

Crvena vas poziva da učestvujete u trodnevnom diskurzivnom programu pod nazivom Privatno-javno-zajedničko. Program realizujemo u okviru projekta koji je posvećen ispitivanju različitih modela upravljanja zajedničkim i osnovnim dobrima. Trodnevni program čine dva online predavanja, projekcija filma i vezana diskusija, a cilj im je potaknuti kritičku raspravu o dominantnim modelima vlasništva i upravljanja javnim resursima, kao i o mogućim alternativnim modelima.

 

Program:

29. novembar u 18:00 sati online (zoom)

Iva Marčetić – Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti.

Predavanje se bazira na knjizi istog naslova koju je početkom godine izdala udruga Pravo na grad. Na predavanju ćemo pratiti povijesni slijed stambenih politika počevši od proizvodnje stambenog prostora kroz samoupravni sustav do financijalizacije stanovanja, odnosno trasirat će se put transformacije odnosa prema stambenom pitanju, kao i prostorni otisak ovih transformacija. Bit će prikazan kontinuitet proizvodnje prostornih nejednakosti temeljenih na stambenom statusu, bez obzira na razlike u načinu proizvodnje stambenog prostora, kao i razmjeri nejednakosti koji ovise o prisutnosti redistributivnih mehanizama koji se značajno razlikuju od perioda do perioda. Prikupljeni podaci o stambenim statusima, cijenama najma, kao i prostornoj distribuciji takvih stambenih jedinica mapirani su na prostoru Zagreba kako bi što zornije razumjeli kako specifične stambene politike utječu na razvoj grada i time u polje javne rasprave uveli širi argumentacijski spektar koji se bazira na analizi prostornih i ostalih dostupnih podataka.

Iva Marčetić je arhitektica i aktivistica, autorica knjige Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti. Živi i radi u Zagrebu.

Na: https://us02web.zoom.us/j/81157448353

30. novembar u 18 sati, online (zoom)

Biljana Đorđević – Obećanja i izazovi novih participativnih praksi

U čemu je vrednost političke participacije i demokratske deliberacije i da li je opravdan strah od kooptiranja participativnih i deliberativnih praksi i institucija? Na ova pitanja ću odgovarati preispitivanjem razlike između participacije odozgo i participacije odozdo. Participacija odozgo je proces kada elite odnosno nadležni organi pozivaju građane da uzmu učešća u procesu donošenja odluka – demokratizacija koju usmerava potreba za (dobrim) upravljanjem. Participacija odozdo je proces u kojem društveni pokreti preosmišljavaju participativne strukture upravljanja odnosno stvaraju ove strukture tamo gde ih nema sa ciljem produbljivanja demokratije i ostvarivanja socijalne pravde. Tokom predavanja ću se posebno oslanjati na autore koji prave razliku između participacije odozgo i participacije odozdo, ali i na primere demokratskih inovacija odnosno participativnih institucija iz više zemalja, uključujući i sopstveno iskustvo organizovanja prvih dveju građanskih skupština u Srbiji tokom 2020. godine.

Biljana Đorđević je docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde predaje Savremenu političku teoriju, Kulturu ljudskih prava, Političku kulturu i politički poredak i Političku filozofiju i pitanja roda na osnovnim i poslediplomskim studijama. Oblast njenog istraživanja su agonistička, participativna i deliberativna teorija demokratije, aktivističko građanstvo, politička etika migracija, konstitutivna moć i socijalni konstitucionalizam. Članica je Predsedništva Udruženja za političke nauke Srbije i Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, kao i Upravnog odbora A11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava. Biljana je aktivistikinja političkog pokreta Ne davimo Beograd.

Na: https://us02web.zoom.us/j/85844288101

2. decembar u 18 sati, Olimpijski muzej Sarajevo

Projekcija filma i razgovor

Film: “Do posljednje kapi. Tajni rat za vodu u Europi“ (Up to the Last Drop: The Secret Water War in Europe)

Sinopsis filma: Ujedinjeni narodi zvanično su priznali vodu kao univerzalno ljudsko pravo. Međutim, takav zakon tek treba biti usvojen u Evropskoj uniji. Naime, u nekim članicama EU-a upravljanje vodenim resursima u rukama je privatnih kompanija, koje na sve načine pokušavaju osporiti taj zakon. U sljedećim godinama voda će biti najznačajniji resurs, a kontrola nad njim donosit će ogroman profit. Hoće li taj zakon stupiti na snagu i kako treba spriječiti monopol nad tim resursom?

Nakon filma, Alma Midžić (Crvena) i Safet Kubat (Rijeke Bosne i Hercegovine – Budi promjena) će razgovarati o pitanju upravljanja vodnim dobrima u Bosni i Hercegovini, o problemima koji ga okružuju, najskorijim trendovima, te o inovativnim načinima putem kojih je odnose u ovim domenama moguće mijenjati.

Alma Midžić je istraživačica u domenu analize zajedničkih dobara (commons), sociopolitičkih dimenzija urbanih transformacija, rada lokalne samouprave i zaštite prirodne sredine. Završila je Političke nauke, smjer Politologija u Sarajevu i magistrirala na regionalnom Master programu Demokracija i ljudska prava u jugoistočnoj Europi na temu “Društveni pokreti i borba za zajednička dobra: slučaj Hrvatske”. Trenutno završava interdisciplinarni akademski master Zaštita od prirodnih katastrofa. Ima dugogodišnje aktivističko iskustvo u podršci lokalnim inicijativama, organizovanju i vođenju grupa, uspostavljanju organizacija, edukaciji te monitoringu rada organa javne uprave. Radila je za lokalne i međunarodne organizacije, kao istraživačica na projektima vezanima za zajednička dobra, lokalnu infrastrukturu, položaj žena te participativnu demokratiju. Objavila je više članaka, eseja, i komentara u zbornicima, časopisima i digitalnim pubikacijama. Aktivno sudjeluje u borbama protiv raznih oblika eksploatacije prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini.

Safet Kubat je doktorant pri Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast politička ekologija. Dugogodišnji je aktivista, osnivač i lider pokreta Rijeke Bosne i Hercegovine “Budi promjena”. Ima višegodišnje iskustvo u javnom zdravstvu. Pored formalnog obrazovanja, obrazovao se i na Institutu za digitalni marketing. Radio je kao konsultant na velikom broju ekoloških projekata, autor je više naučno-istraživačkih radova, i nekolicine studija i strategija. Ima ogromno organizaciono iskustvo, kao i projektno. Nekada je radio i političke kampanje. Angažiran je na predmetu Zdravstvena ekologija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kao stručnjak iz prakse.

——————————————————————————————————————

Program je omogućio Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine

 

Realizaciju su pomogli: Al Jazeera Balkans, Small planet documentary production house, Olimpijski muzej Sarajevo

——————————————————————————————————————-

 

0
0
0
0
0
0
0