Snimak javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna RP Hastahana

aug 3, 2020 | 2019., Proizvodnja

S ciljem informisanja javnosti i radi transparentnosti rada, koja je preduslov efektivnog političkog nadzora, objavljujemo snimak sa javne rasprave o Hastahani. Svi koji su došli na raspravu da izraze svoje protivljenje predloženom nacrtu, bili su izloženi nasilju i zastrašivanju i važno je da javnost čuje kako grupa sastavljena od predstavnika pojedinih veteranskih i civilnih organizacija povezanih sa vladajućim klasama, lokalnim moćnicima, interesdžijama i uz podršku mišićavih plaćenika ometa demokratski proces učešća u odlučivanju.

#Snimak_javne_rasprave #Hastahana #Crvena #Sarajevo

0
0
0
0
0
0
0