Proizvodnja

Najnovije

Kako sam završila u globalnim operacijama

Pripadam generaciji koja je u bezbrižnim danima svoga jugoslavenskog djetinjstva na televiziji gledala raznovrstan i kvalitetan program, pa tako i fenomenalnu britansku Monty Python ekipu i njihov Smisao života (The Meaning of Life). Bili su mi jako zabavni sa svojim...

Neka živi korporacija – Boriša Mraović

Međunarodne korporacije su među najznačajnijim izumima kapitalizma. U posljednjih stotinjak godina rast njihove ekonomske moći i geografsko širenje učinili su od njih ne samo gigantske ekonomske mašine nego i moćne političke aktere od čije volje zavisi sudbina miliona...

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.12.

  Uvodnik: Prilika za oštre zaokrete Laurence Boone, glavna ekonomistica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), u nedavnoj izjavi za Financial Times (FT) upozorava da bi povratak na mjere štednje i ciljano smanjivanje duga, što su bile okvirne mjere...

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11.

Uvodnik: Proizvodnja i rad u prirodi Klima se mijenja na nivou geografskih regija, klimatskih pojasa, zagađenje se širi voljom vjetrova, slivovi rijeka se protežu kroz brojne zemlje, dok se zagađenjem, otpadom i robom nastalom na ekploataciji okoliša i zaliha...

Ekonomske politike – Boriša Mraović

U jednom skorijem intervjuu proslavljeni francuski ekonomista Thomas Piketty primjećuje da smo „prestali diskutovati o transformaciji ekonomskog sistema,...o smanjivanju nejednakosti među društvenim klasama“.  Umjesto toga, „već decenijama govorimo javnosti da postoji...

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.10.

Uvodnik: Sve, sve, ali dug Sve stare etičke upute razrađene u religijskim sistemima sadrže i uputu da treba praštati, a samo je božansko biće obično takvo, milostivo, ono koje prašta, razriješuje od dugova. Dug je po pravilu bio jedan od osnovnih pokretača revolucija...

Ortodoksan i progresivan – Boriša Mraović

U posljednje se vrijeme moglo čuti da među ekonomistima u Bosni i Hercegovini postoji „progresivni dio struke“. Javno pismo koje je pet ekonomista u novembru 2020. poslalo Međunarodnom monetarnom fondu zahtjevajući od Fonda da novi kredit Bosni i Hercegovini odobri...