Proizvodnja

Najnovije

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.09

Uvodnik: Država, raspodjela, zakon Kroz državu društvo sebi može postavljati dosta različite ciljeve. U posljednjoj godini vidjeli smo to jasnije nego ikada. Intervencije koje su države poduzele u svakodnevnoj organizaciji života i regulaciji dozvoljenog sa...

Gužve, turisti, vaučeri – Alma Midžić

Živim na onoj „memli strani“ Sarajeva, kako kažu, i često odem do Baščaršije da nešto pojedem. S obzirom na ekonomsku krizu u najavi, još više sam običavala da jedem vani ili kupujem neke proizvode i usluge, da dam svoj skromni doprinos domaćoj ekonomiji. Kažu da kad...

Klasna konfuzija – Boriša Mraović

U 21. vijeku u srednjostrujaškim društvenim istraživanjima dolazi do obnavljanja interesa za temu klasa. Višestruke krize kapitalizma i rastuća nejednakost neki su od razloga. Još jedan je urušavanje Istočnog bloka; to je Zapadu omogućilo da slobodnije priča o...

Organizovanje radničke borbe – Anđela Pepić

Prema poznatoj maksimi iz Manifesta komunističke partije „Istorija svakog dosadašnjeg društva jeste istorija klasnih borbi.“ U kapitalizmu društveni sukobi u sferi rada, kao odnos između suprotstavljenih strana koje imaju protivrječne interese,[1] podrazumijevaju...

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br. 8

Uvodnik: Druga ofanziva U sred smo druge ofanzive mikroorganizma poznatog pod imenom Covid-19, odmilja Korona virus. Skoro će godina od kad je blitz napadom u Kini započeo svoje nezadrživo osvajanje svijeta, država, društava i duša. Brojevi svugdje neumitno rastu...

Situacija u kojoj smo – Boriša Mraović

Istorija kapitalizma je i istorija ekonomskih kriza i oporavaka. Amerika je sama, prema podacima Nacionalnog ureda za ekonomska istraživanja, od Drugoga svjetskog rata do danas doživjela 11 recesija. Mehanizmi nastanka kriza u kapitalizmu još uvijek nisu razjašnjeni,...

Pitanje egalitarne pravde u 21. veku – Sonja Avlijaš

Dijagnostika problema Socijalističke ideje koje su obeležile 20. vek zasnovane su na ideji jednakosti društvenih ishoda – da svako doprinese onoliko koliko može, a da dobije onoliko koliko mu je potrebno. Međutim, sprovođenje ovog ideala u praksi se pokazalo...

Rad, emancipacija i siromaštvo

Velika većina ljudi na ovaj ili onaj način zavisi direktno od svog rada. U kapitalističkim društvima u kojima uvijek postoji tržište rada, većina svojim radom osigurava sopstvenu egzistenciju tako što odgovara na potražnju tog tržišta. Jednom, kada se po određenoj...