Šetnja: Do policijskog sata – Andreja Dugandžić

dec 14, 2021 | 2021., Proizvodnja, Učionice, vijesti

Crvena vas poziva na drugu u nizu od Šest šetnji kroz stvarni grad:

Do policijskog sata: Ženski pokret u Sarajevu u izgradnji novog svijeta

Andreja Dugandžić

22.12.2021. u 18:00

 

Iz Omladinske1., prvi sprat, u Dalmatinsku 2., sprat nepoznat, od Ključa u Trampinoj do “Ambasade” u Čizmedžiluku, o Olgi, Azri, Bahri, Štefici, Ciliki i Veri, o Radojki i Borki. Preko štrajka do ustanka, iz kafane u apoteku, iz škole u borbu, iz zatvora u slobodu.

Pohodićemo skrivena mjesta i evocirati različite epizode iz istorije ženskog pokreta u Sarajevu, radničkih štrajkova, organizacije oružanog i ilegalnog rada i otpora, do uspostavljanja i djelovanja  Antifašističkog fronta žena.

Šetnja je mali doprinos historiografiji grada Sarajeva u kojoj se organizovano učešće žena sustavno zanemaruje, uprkos njegovom očiglednom značaju u emancipatorskom projektu naših zemalja i naroda u drugoj polovini 20. stoljeća. Mi ćemo iskoristiti ovu priliku da se prisjetimo te uloge kao i žena koje su na mnoštvo načina doprinjele izgradnji novoga svijeta.

 

Andreja Dugandžić je producentica, istraživačica, feministkinja i umjetnica. Živi u Sarajevu i radi u Crvenoj. Već dugi niz godina istražuje istoriju i nasljeđe ženskog antifašističkog pokreta u Jugoslaviji i bavi se njegovim umjetničkim i političkim aplikacijama. 

**
Broj šetača i šetačica je ograničen.
Prijavite se na info@server1.lab387.com 
O mjestu susreta bićete obaviješteni.
Trajanje šetnje je oko dva sata.
Nakon šetnje planirano je druženje u štabu AFŽ-a

**

Projekat podržava German Federal Foreign Office, Goethe-Institut i drugi partneri. goethe.de/relieffund #irf2021

**

1
0
0
0
0
1
0