Crvena (zvaničnim imenom Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena) je feministička i lijevo orijentirana organizacija iz Sarajeva. Organizacija je ustanovljena 2010. godine i obilježava svoj rođendan 8. marta. Crvenu je osnovala grupa prijateljica i prijatelja s ciljem da djelovanjem u kulturi generira energiju i impulse koji će uticati blagotvorno na druge sfere života i svakodnevnice u Bosni i Hercegovini. 

Naš rad obuhvata umjetničke, istraživačke, edukacijske i političke prakse, a usmjeren je na stvaranje i održavanje uslova za progresivnu društvenu promjenu kroz razvijanje samoupravnih kapaciteta, kritičkih i imaginacijskih horizonata, te organizacijskih veza i sposobnosti u društvu. Programski okvir Crvene obuhvata pitanja društvenog položaja žena, proizvodnje i upravljanja prirodnim i društvenim resursima, političkog odlučivanja, svakodnevnog života, radnih i susjedskih odnosa, te umjetnosti i stvaralaštva. 

Crvena funkcionira na principu redovnog članstva koje čini Skupštinu organizacije. Organizacija svakodnevnog rada, idejna orijentacija, strateško i projektno planiranje, logističko, operativno i finansijsko upravljanja nadležnosti su Operativnog tima u trenutnom sastavu: Ada Hamidović, Andreja Dugandžić, Boriša Mraović, Danijela Dugandžić i Haris Sahačić. Upravljanje statutarnim i pravnim pitanjima vrši Upravni odbor u sastavu: Aida Vežić, Damir Imamović, Hana Ćurak, Vanja Jovišić i Midhat Izmirlija.

Crvena (officially, the Association for Culture and Art – Crvena) is a feminist and left-oriented organization from Sarajevo. Our work uses research and artistic, educational and political practices, to create, advance and maintain the conditions for progressive social change through developing self-governing skills, critical and imaginative horizons, and organizational relationships and capacities in society. The organization was established in 2010 and celebrates its birthday on March 8th. Crvena was founded by a group of friends with the aim to work in the sphere of culture to generate energy and impulses which then dynamize other spheres and everyday life in Bosnia and Herzegovina.

Crvena operates on the principle of regular membership which constitutes the Assembly of the organization. The everyday work, conceptual orientation, strategic and project planning, as well as logistical, operational and financial management are the competencies of the Operational Team: Ada Hamidović, Andreja Dugandžić, Boriša Mraović, Danijela Dugandžić and Haris Sahačić. The management of statutory and legal issues is performed by the Steering Committee: Aida Vežić, Damir Imamović, Hana Ćurak, Vanja Jovišić and Midhat Izmirlija.

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA

Augusta Brauna 14
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208 195
info@crvena.ba

Association for Culture and Art CRVENA

Augusta Brauna 14
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208 195
info@crvena.ba

Crvena playlist

Društvene mreže

Crvena (zvaničnim imenom Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena) je feministička i lijevo orijentirana organizacija iz Sarajeva. Organizacija je ustanovljena 2010. godine i obilježava svoj rođendan 8. marta. Crvenu je osnovala grupa prijateljica i prijatelja s ciljem da djelovanjem u kulturi generira energiju i impulse koji će uticati blagotvorno na druge sfere života i svakodnevnice u Bosni i Hercegovini. 

Naš rad obuhvata umjetničke, istraživačke, edukacijske i političke prakse, a usmjeren je na stvaranje i održavanje uslova za progresivnu društvenu promjenu kroz razvijanje samoupravnih kapaciteta, kritičkih i imaginacijskih horizonata, te organizacijskih veza i sposobnosti u društvu. Programski okvir Crvene obuhvata pitanja društvenog položaja žena, proizvodnje i upravljanja prirodnim i društvenim resursima, političkog odlučivanja, svakodnevnog života, radnih i susjedskih odnosa, te umjetnosti i stvaralaštva. 

Crvena funkcionira na principu redovnog članstva koje čini Skupštinu organizacije. Organizacija svakodnevnog rada, idejna orijentacija, strateško i projektno planiranje, logističko, operativno i finansijsko upravljanja nadležnosti su Operativnog tima u trenutnom sastavu: Alma Midžić, Andreja Dugandžić, Boriša Mraović, Danijela Dugandžić i Haris Sahačić. Upravljanje statutarnim i pravnim pitanjima vrši Upravni odbor u sastavu: Aida Vežić, Damir Imamović, Hana Ćurak, Lejla Somun-Krupalija i Midhat Izmirlija.

Crvena (officially, the Association for Culture and Art – Crvena) is a feminist and left-oriented organization from Sarajevo. Our work uses research and artistic, educational and political practices, to create, advance and maintain the conditions for progressive social change through developing self-governing skills, critical and imaginative horizons, and organizational relationships and capacities in society. The organization was established in 2010 and celebrates its birthday on March 8th. Crvena was founded by a group of friends with the aim to work in the sphere of culture to generate energy and impulses which then dynamize other spheres and everyday life in Bosnia and Herzegovina.

Crvena operates on the principle of regular membership which constitutes the Assembly of the organization. The everyday work, conceptual orientation, strategic and project planning, as well as logistical, operational and financial management are the competencies of the Operational Team: Alma Midžić, Andreja Dugandžić, Boriša Mraović, Danijela Dugandžić, Haris Sahačić and Ines Tanović. The management of statutory and legal issues is performed by the Steering Committee: Lejla Somun-Krupalija, Damir Imamović, Hana Ćurak, Midhat Izmirlija and Aida Vežić.

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA

Augusta Brauna 14
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208 195
info@server1.lab387.com

Association for Culture and Art CRVENA

Augusta Brauna 14
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208 195
info@server1.lab387.com

Crvena playlist

Društvene mreže

Olof Palme Center, Kvinna till Kvinna, Mediteranski fond za žene, Heart and Hand fond, i-platform, Heinrich Boll Stiftung, Europska komisija (kroz projekte Kultura i Horizont 2020), Fond otvoreno društvo, Evropski fond za demokratiju, naše članstvo, simpatizerke i simpatizeri, prijateljice i prijatelji.

We receive support from the European Comission (through programs Culture and Horizon 2020), Open Society Fund, Olof Palme International Center, Kvinna till Kvinna, Mediterranean Women's Fund, Heart and Hand fund, i-platform, Heinrich Böll Stiftung, European Endowment for Democracy (EED), our members, families and friends.

Crvena (zvaničnim imenom Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena) je feministička i lijevo orijentirana organizacija iz Sarajeva. Organizacija je ustanovljena 2010. godine i obilježava svoj rođendan 8. marta. Crvenu je osnovala grupa prijateljica i prijatelja s ciljem da djelovanjem u kulturi generira energiju i impulse koji će uticati blagotvorno na druge sfere života i svakodnevnice u Bosni i Hercegovini. 

Naš rad obuhvata umjetničke, istraživačke, edukacijske i političke prakse, a usmjeren je na stvaranje i održavanje uslova za progresivnu društvenu promjenu kroz razvijanje samoupravnih kapaciteta, kritičkih i imaginacijskih horizonata, te organizacijskih veza i sposobnosti u društvu. Programski okvir Crvene obuhvata pitanja društvenog položaja žena, proizvodnje i upravljanja prirodnim i društvenim resursima, političkog odlučivanja, svakodnevnog života, radnih i susjedskih odnosa, te umjetnosti i stvaralaštva. 

Crvena funkcionira na principu redovnog članstva koje čini Skupštinu organizacije. Organizacija svakodnevnog rada, idejna orijentacija, strateško i projektno planiranje, logističko, operativno i finansijsko upravljanja nadležnosti su Operativnog tima u trenutnom sastavu: Ada Hamidović, Andreja Dugandžić, Boriša Mraović, Danijela Dugandžić i Haris Sahačić. Upravljanje statutarnim i pravnim pitanjima vrši Upravni odbor u sastavu: Aida Vežić, Damir Imamović, Hana Ćurak, Vanja Jovišić i Midhat Izmirlija.

Crvena (officially, the Association for Culture and Art – Crvena) is a feminist and left-oriented organization from Sarajevo. Our work uses research and artistic, educational and political practices, to create, advance and maintain the conditions for progressive social change through developing self-governing skills, critical and imaginative horizons, and organizational relationships and capacities in society. The organization was established in 2010 and celebrates its birthday on March 8th. Crvena was founded by a group of friends with the aim to work in the sphere of culture to generate energy and impulses which then dynamize other spheres and everyday life in Bosnia and Herzegovina.

Crvena operates on the principle of regular membership which constitutes the Assembly of the organization. The everyday work, conceptual orientation, strategic and project planning, as well as logistical, operational and financial management are the competencies of the Operational Team: Ada Hamidović, Andreja Dugandžić, Boriša Mraović, Danijela Dugandžić and Haris Sahačić. The management of statutory and legal issues is performed by the Steering Committee: Aida Vežić, Damir Imamović, Hana Ćurak, Vanja Jovišić and Midhat Izmirlija.

Europska komisija (kroz projekte Kultura i Horizont 2020), Fond otvoreno društvo, Olof Palme Center, Mediteranski fond za žene, Heart and Hand fond, i-platform, Heinrich Boll Stiftung, naše članstvo, simpatizerke i simpatizeri, prijateljice i prijatelji.

We receive support from the European Comission (through programs Culture and Horizon 2020), Open Society Fund, Olof Palme International Center, Mediterranean Women's Fund, Heart and Hand fund, i-platform, Heinrich Böll Stiftung,our members, families and friends.

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA

Augusta Brauna 14
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208 195
info@crvena.ba

Association for Culture and Art CRVENA

Augusta Brauna 14
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208 195
info@crvena.ba

Društvene mreže