Privatizacija i komodifikacija prirodnih dobara – Iva Marković

dec 15, 2020 | Učionice

Četvrtak, 19.11.2020. online u 18:00

Možete se prijaviti na: info@server1.lab387.com

Zadovoljenje osnovnih potreba društva bazira se na dostupnosti prirodnih resursa i relativnoj stabilnosti ekosistema. Uprkos tehno-optimizmu prošlog veka, ovo pravilo važi i za 21. a vrlo verovatno i za naredne vekove, no to nas ipak nije sprečilo da kao čovečanstvo zapadnemo u kompleksnu ekološku i društvenu krizu. U izlaganju ćemo obraditi jedan od većih problema – otuđivanje, komodifikaciju i privatizaciju vode i vodnih dobara. Ekstraktivizam je nužni pratilac kapitalističkih modela proizvodnje i potrošnje, a u slučaju vode on može ugroziti i osnovna ljudska prava uključujući i samo pravo na život. Pitka voda, izvorišta, lekovita voda, vodosnabdevanje, zatim okeani, reke i drugi vodotokovi u većini zakonskih okvira i kulturnih normi nominalno se tretiraju kao javna ili zajednička dobra, no u praksi se stvari komplikuju. Da li pitka voda sme biti roba? Čije su obale i vodno zemljište? Jesu li privatni partneri bolji domaćini u uslugama vodosnabdevanja? Šta su usluge prirode i šta to tačno “zagađivač plaća”? Osvrnućemo se posebno i na postsocijalističku dinamiku privatizacije u regionu i aktuelni problem minihidroelektrana.

 

Iva Marković je istraživačica političke ekologije, aktivistkinja i konsultantkinja za zaštitu životne sredine iz Beograda. Trenutno se bavi upravljanjem prirodnim resursima u organizaciji PolEkol, vodom kao zajedničkim dobrom kroz inicijativu Pravo na vodu i radi kao koordinatorka za Srbiju kampanje Save the Blue Heart of Europe protiv malih hidroelektrana na Balkanu. Zanimaju je društveni aspekti klimatskih promena, zajednička dobra (commons), ekofeminizam, pravedna energetska tranzicija i levo-zelene politike. Radi na osnivanju mreže Žene za reke.

 

0
0
0
0
0
0
0