(De)Historizacija u toku: Socrealizam, kapitalistička modernost i autokolonijalizam u bivšoj Jugoslaviji – Šefik Tatlić

mar 28, 2017 | Učionice

Predavanje će, na primjeru projekta Restauracija u toku u @Historijskom muzeju BiH, čiji je dio i restauracija portreta Narodnih heroja (iz NOB-e), ocrtati širi kontekst reakcionarnog napada na progresivna iskustva socijalističke modernosti i komunizma u jugoistočnoj Europi.  

Šefik Tatlić je teoretičar u polju političke filozofije i dekolonijalne teorije. Doktorirao je sociologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Neke od njegovih recentnijih publikacija uključuju esej “Suvremenost kolonijalizma: kapitalistička modernost, imperijalni rasizam i nekropolitika (Holon journal, Zagreb, 2016.) i knjigu “Logika humanizacije kapitala – Legitimizacija represije i devaluacija funkcije političke moći” (Orion Art, Beograd, 2015). Redovito je pisao za žurnal Reartikulacija u Ljubljani, objavio je niz teorijskih tekstova  i držao veliki broj predavanja, između ostalog u Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Splitu, Beogradu, Grazu i Berlinu.

 

0
0
0
0
0
0
0