Eteritorium – Javnost, eter i interferencije – Haris Sahačić

jul 8, 2020 | Učionice

 

Aristotel je prvi mislio o eteru kao o pitanju početka, kraja i granica prostora. U posljednjih nešto više od 100 godina eterom se kao mustra šire i upliću najrazličitiji tehnološki izumi, kulturni sadržaji i forme. Od Heinricha Hertza i njegovog eksperimenta kojim je praktično dokazana Maxwellova teorija prostiranja elektromagnetnih valova, nisu se mnogo mijenjali instrumentarij i znanje na kojem se temelji razumijevanje i korištenje etera kao prirodne datosti. S druge strane, eter, kao javni prostor, teritorij i medij (‘eteritorium’) radikalno je transfiguriran. Politika od javne stvari postala zanat koji je primarno u službi eksploatacije prirodnih resursa. Investicije su usmjerene na tehnološke inovacije zasnovane na bežičnoj komunikaciji senzora i inteligentnom procesiranju električnog treptaja, svedenog na logiku binarnog polariteta nule i jedinice. Potjera za profitom želi još ‘samo’ pravo na eter bez interferencija čime bi se eliminisala njegova inheretno zajednička priroda. Imamo posla sa neslušljivim i nevidljivim treptajima tehnologije, koji pak prolaze kroz zid, armaturu, lobanju i sinaptičku mrežu. Istovremeno je naša moć da se o tome pitamo svedena na našu sposobnost da u eteru učestvujemo kao subjekti na tržištu. Podcrtavajući centralnost ovih pitanja, zajedno ćemo se zapitati što bi to bilo pravo na eter, te gdje počinje i završava ovako zamišljen ‘eteritorium’.

Haris Sahačić  je oblikovatelj medija iz Sarajeva. Diplomirao je 2011. godine fine umjetnosti na Katedri za eksperimentalni radio Fakulteta za medije Bauhaus Univerziteta u Weimaru. Dio je operativnog tima Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA od 2012. godine. Šef je audio produkcije i rukovodi administrativnim operacijama. Autor je brojnih umjetničkih i umjetnički angažiranih projekata realizovanih u različitim audio i multimedia formatima. Trenutni fokus njegovog rada su nevidljive veze društvenosti, javnosti i valne, elektromagnetne stvarnosti na autorskom projektu „Kvintesencija kao javni prostor“ koji realizira u suradnji sa Znanstveno-istraživačkim centrom Slovenske akademije nauka kroz međunarodni projekat Transmaking.  

 

0
0
0
0
0
0
0