Država i plauzibilne razvojne alternative pod dominacijom tržišta – Toni Prug

jun 24, 2020 | Učionice

Nakon propasti pokušaja izgradnje alternativa kapitalističkom uređenju u Istočnoj Europi najbogatije države svijeta i njihove institucije agresivno kreću u propagiranje razvojnog modela baziranog na ekstremnoj privatizaciji i smanjivanju uloge države. U prvom dijelu izlaganja ću se osvrnuti na teze koje takav razvoj nudi, pogotovo u kontekstu problematičnog i neravnomjernog razvoja članica Europske Unije. Da bi mogli uočiti i bolje razumjeti alternative takvom razvoju te aspekte koji ih limitiraju, srednji dio će biti posvećen teoretskom aparatu za poimanje različitih društvenih oblika rada i proizvodnje (tržište, javni i civilni sektor, kućanski rad) i odnosa koji se u njima razvijaju. U zadnjem dijelu izlaganja će biti riječi o specifičnostima srednje razvijenih i polu-perifernih zemalja iz perspektive njihovog razvoja u okviru postojećih međunarodnih političko-ekonomskih odnosa, te o mogućoj ulozi države kao nosiocu plauzibilnih alternativa. 

Toni Prug istražuje društvene oblike proizvodnji čiji rezultati nisu (javno zdravstvo, školstvo, skrb) ili ne moraju (digitalni) biti tržišno alocirani, u kombinaciji sa kritikom mainstream ekonomije i njenih razvojnih modela. Doktorirao je 2014. u Londonu (School of Business and Management, Queen Mary, University of London) na temi proizvodnje jednakosti, gdje je i diplomirao sociologiju (Goldsmiths). Deset godina jer radio kao softver i mrežni inženjer. Trenutno piše knjigu o internet platformama poput Googlea i Facebooka, s fokusom na specifičnost takvih poslovnih modela te ulogu Free Softwarea i javno financirane znanosti u njihovom razvoju.

0
0
0
0
0
0
0