Ljevica na europskoj periferiji. Iz krize ka novom početku – Danijela Dolenec

nov 21, 2018 | Učionice

Izlaganje, na temelju analize dinamike političkog sukoba u Europi i u njenom post-socijalističkom dijelu, predlaže orijentire za novu lijevu strategiju na periferiji. Prvi dio izlaganja obrazlaže karakter suvremene krize liberalne demokracije u Europi, uz fokus na rast tzv. desnog populizma. U drugom dijelu analizirati će se dinamika političkog sukoba u post-socijalističkoj Europi, te na temelju izvedene analize sugerirati elemente strategije za obnovu ljevice.


Danijela Dolenec je docentica na Odsjeku za komparativnu politiku Fakulteta političkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Predaje komparativnu politiku, politike osporavanja i metodologiju društvenih znanosti, a primarni istraživački interes su joj demokratizacija i politička ekonomija post-socijalističke Europe. TIjekom karijere znanstveno se usavršavala u Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u i Švicarskoj. Dobitnica je više prestižnih stipendija, a njena knjiga Democratic Institutions and Authoritarian Rule in Southeast Europe (ECPR, 2013) osvojila je Državnu nagradu za znanost 2013. godine. Trenutno vodi znanstveni projekt Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in the European Semi-periphery, koji financira Švicarska zaklada za znanost. Glavni cilj projekta je analizirati uzroke i posljedice suvremene krize liberalne demokracije u Europi, s posebnim fokusom na zemlje europske periferije: Hrvatsku, Srbiju, Španjolsku i Portugal.

0
0
0
0
0
0
0