Radnici postaju turisti. Socijalni turizam u socijalističkoj Jugoslaviji – Igor Duda

jan 29, 2018 | Učionice

Jugoslavenske su vlasti neposredno nakon Drugoga svjetskog rata uvele plaćeni godišnji odmor i sustav socijalnoga turizma kojim su odlazak na odmor željele približiti radnicima. Demokratizacija turizma bila je shvaćena kao ulaganje u radnička prava, životni standard, kvalitetu života i zdravlje. Projekt je imao poteškoća, ali uspio je i stvoren je domaći masovni turizam. Radnička odmarališta postala su mjesto kolektivnog odmaranja, najčešće u obliku ljetovanja na jadranskoj obali. Međutim, šezdesetih je počeo jačati inozemni turizam koji je donosio deviznu zaradu. Iako je broj postelja u odmaralištima i dalje rastao, nije se mogao nositi s brzim širenjem komercijalne turističke industrije. U novim okolnostima mijenjala se razina radničkih povlastica u socijalnom turizmu, a rasla su i očekivanja i zahtjevi domaćih turista čemu odmarališta nisu uspijevala u potpunosti odgovoriti.

Igor Duda je povjesničar i predavač hrvatske i europske povijesti 20. stoljeća, te istraživač u Centru za kulturna i istorijska istraživanja socijalizma na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Studij povijesti i kroatistike završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000., gdje je 2004. godine magistriao, a potom i doktorirao 2009. Područja istraživanja su mu društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice dvadesetoga stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, te povijest potrošačkoga društva i istorija djetinstva. Suosnivač je i direktor Centra za kulturno-povijesna istraživanja socijalizma. Autor je tri knjige: U potrazi za blagostanjem, o povijesti slobodnog vremena i potrošačkog društva u Hrvatskoj pedesetih i šezdesetih godina prošloga stoljeća (2005.); Pronađeno blagostanje, svakodnevnica i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih (2010) i Danas kada postajem pionir, djetinjstvo i ideologija jugoslavenskog socijalizma (2015). Kourednik je zbornika Nikada im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji (2015.) i Društvene nejednakosti i nezadovoljstvo u jugoslavenskom socijalizmu (2016.) te urednik zbornika Stvaranje socijalističkog čovjeka (2017.)

 

0
0
0
0
0
0
0