O rešavanju i stvaranju stambene krize u SFRJ i postsocijalizmu – Iskra Krstić

aug 11, 2018 | Učionice

Na kojim principima i modelima su bile bazirane politike stanovanja u SFRJ, a na kojim se zasnivaju danas? Zašto su urbanisti šezdesetih verovali da je dobro živeti u tipskim višespratnicama, a danas se reklamiraju ograđene vile? Zašto su i sedamdesetih nastajala neformalna naselja i opstajali ‘slamovi’, ako je pravo na stan bilo garantovano Ustavom? U kom trenutku smo za finansiranje nabavke stana počeli da zavisimo od komercijalnih banaka? Kako je došlo do toga da nas danas izbacuju iz domova zbog neplaćenih komunalija i tuđih finansijskih špekulacija? Ovo su pitanja koja će predavanje otvoriti. Pažnja će biti na dometima rešavanja stambene krize u jugoslovenskom samoupravljanju i njenom zaoštravanju u postsocijalističkom, odnosno aktuelnom periodu.

Iskra Krstić je aktivistkinja, nezavisna istraživačica u oblasti kritičkih urbanih studija i novinarka internet portala masina.rs. Master studije je završila na Arhitektonskom fakultetu, a magistrirala je i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde se aktuelno kao doktorantkinja fokusira na urbani razvoj Beograda u postsocijalističkom periodu. Pored matičnog portala, akademske i novinske članke, istraživanja i prevode objavljivala je u nizu listova i akademskih časopisa.

 

0
0
0
0
0
0
0