Sindikalno organizovanje u Bosni i Hercegovini u praksi – Mersiha Beširović

sep 20, 2018 | Učionice

U predavanju će se, na osnovu primjera iz stvarne lokalne prakse, kritički raspraviti nekoliko važnih i teških izazova s kojim se suočava sindikalni sektor u Bosni i Hercegovini. Najprije će se baviti činjenicom da je među radništvom vrlo slabo razvijena svijest o generalnom pravu na sindikalno organizovanje. Potom će kroz slučajeve zabilježene u praksi ilustrirati najčešće oblike kršenja ovog prava. Konačno, osvrnut će se na skorija dešavanja u sindikalnom pokretu u BiH i pokušati ocijeniti koliko su same sindikalne organizacije odgovorne za takvo stanje, averziju spram sindikata među radništvom i vrlo nizak stepen uključenosti u sindikate. 

Mersiha Beširović je dugogodišnja sindikalna radnica i aktivistica sa bogatim iskustvom sindikalnog rada u bosanskohercegovačkom sindikalnom pokretu. Od 2009. godine obavlja funkciju Predsjednice Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine (STBIH) gdje, zajedno sa saradnicima i saradnicama, nastoji jačati kapacitete i poziciju radništva u ovim sektorima gdje su uslovi rada među najlošijim, a stepen sindikalnog organiziranja među radništvom najnižim.

 

0
0
0
0
0
0
0