Kooperativni alati za praktične alternative kapitalizmu – Nikola Burić

jun 12, 2018 | Učionice

Posljednje su godine donijele značajne inovacije na polju digitalne, tehničke i socijalne organizacije svijeta proizvodnje i razmjene informacija, dobara i vrijednosti. Unutar ovog zamaha organizira se široka baza aktivista i praktičara posvećena stvaranju alternativnog globalnog ekonomskog sistema zasnovanog na saradnji, solidarnosti i pravdi. Razvijen je niz alata koji ciljaju na mehanizme na kojima počiva današnji disbalans ekonomske i društvene moći, i nastoje ih mijenjati tako da poremete ovu neravnotežu. Tokom predavanja ćemo se detaljnije pozabaviti nekim od ovih alata, njihovom tehničkom i društvenom osnovom (kriptovalute FairCoin, neke mobilne aplikacije i virtuelne novčanike, NFC tehnologiju koju koristi FairPay kartica, FairFund, baze podataka use FairCoin, get FairCoin, FairSavings, Open Collaborative Platform, kooperative FreedomCoop, online platforme FairMarket, zadruge za eticko bankarstvo Bank of the commons, Blockchain tehnologije sa Proof of cooperation inovacijom, itd.) Nikola će vas “uvesti” u neke od ovih alata, pružiti priliku da ih iskustveno proučite i primjenite, te se nadamo da ćete se zainteresovati za praktični angažman i lični doprinos.

Nikola Burić je diplomirani inženjer zaštite životne sredine. Voli za sebe da kaže da je aktivni građanin svijeta (active [global] citizen). Posvećen je potrazi za održivim sistemima u sferi prehrane, stanovanja, mobilnosti i energije. Fokus istraživanja tokom studija mu je bio metabolizam antroposfere. Aktivan je u grassroots pokretima Transition network, Permaculture i FairCoop, gde radi na razvijanju alata koji nude alternativu dominantnom globalnom ekonomskom finansijskom sistemu. Član je nekoliko zadruga: Radiesli, Dezentrale i WBG Warmbächli. Koordinator je radne grupe GAIA u okviru Service Civil International Switzerland, a trenutno radi na projektu i-platform, čiji su ciljevi uvezivanje bh. dijaspore u Švicarskoj, prikupljanje i razmjena informacija, povezivanje aktera iz obje zemlje, stvaranje sinergija, podsticanjui promoviranje inicijativa koje daju doprinos razvoju socijalnih, ekonomskih i kulturnih procesa u Bosni i Hercegovini. 

 

0
0
0
0
0
0
0