Proizvodnja, 2020.

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.11.

Uvodnik: Proizvodnja i rad u prirodi Klima se mijenja na nivou geografskih regija, klimatskih pojasa, zagađenje se širi voljom vjetrova, slivovi rijeka se protežu kroz brojne zemlje, dok se zagađenjem, otpadom i robom nastalom na ekploataciji okoliša i zaliha...

Ekonomske politike – Boriša Mraović

U jednom skorijem intervjuu proslavljeni francuski ekonomista Thomas Piketty primjećuje da smo „prestali diskutovati o transformaciji ekonomskog sistema,...o smanjivanju nejednakosti među društvenim klasama“.  Umjesto toga, „već decenijama govorimo javnosti da postoji...

O: Prilozi o radno-proizvodnim odnosima, br.10.

Uvodnik: Sve, sve, ali dug Sve stare etičke upute razrađene u religijskim sistemima sadrže i uputu da treba praštati, a samo je božansko biće obično takvo, milostivo, ono koje prašta, razriješuje od dugova. Dug je po pravilu bio jedan od osnovnih pokretača revolucija...

Ortodoksan i progresivan – Boriša Mraović

U posljednje se vrijeme moglo čuti da među ekonomistima u Bosni i Hercegovini postoji „progresivni dio struke“. Javno pismo koje je pet ekonomista u novembru 2020. poslalo Međunarodnom monetarnom fondu zahtjevajući od Fonda da novi kredit Bosni i Hercegovini odobri...

Nova zora u Čileu – Darko Vujica

U oktobru 1988. godine u Čileu je raspisan plebiscit o tome treba li ili ne Augusto Pinochet ostati na vlasti do 1997. godine. Opcija koja se protivila nastavku Pinochetove vlasti pobijedila je s 55,99 % glasova unatoč pritisku koji je tokom kampanje trpjela i strogoj...