Je li od javnog interesa čuvanje zajedničkog dobra? – Sead Fetahagić

feb 20, 2020 | Učionice

Živimo u trenutku u kojem je postalo jasno da dominantni kapitalistički oblik proizvodnje sistematski kompromituje osnovne prirodne uslove opstanka ljudske vrste. Bjesomučna potraga za profitom i novim utrživim robama dovela je do situacije u kojoj prijeti stvarna opasnost od nepovratne transformacije klime koja će život na zemlji učiniti nemogućim za našu i druge vrste. Suprotstavljanje ovim tendencijama iziskuje široku i odlučnu kolektivnu akciju. Prethodno je neophodno ustanoviti zajedničke termine koji će voditi i usmjeravati analizu i raspravu. I dok je u prirodnim naukama konsenzus oko termina više manje utvrđen, u domenu društvenog istraživanja još uvijek se nalazimo na trusnom terenu. Koncepti poput javnog dobra, javnog interesa, opšteg dobra, zajedničkog dobra koje nerijetko koristimo kako bismo nešto rekli o gore naznačenim pitanjima nisu neutralne odrednice već se radi o pojmovima čije se značenje i upotrebna vrijednost ne utvrđuju jednostavnim upućivanjem već se razrađuju kroz kritičko-teorijski i politički rad. Izlaganje će uputiti na zamršenu i nerazriješenu istoriju ovih pojmova, njihova ograničenja i društveno politički potencijal koji imaju ili mogu imati u vremenu i uslovima u kojima se nalazimo. 

Sead S. Fetahagić (1964) je nezavisni istraživač i prevodilac, trenutno zaposlen u Nansen dijalog centru Sarajevo. Diplomirao je pravo, a magistrirao na interdisciplinarnom programu evropskih studija na Univerzitetu u Sarajevu. Na Arizona State University (SAD) proveo je semestar u svojstvu gostujućeg istraživača u oblasti religijskih studija. Ovlašteni je sudski tumač za engleski jezik za teritoriju Federacije BiH. Bavi se istraživačkim i praktičnim radom na teme: religijski i etnički identitet, jezik i javni diskurs, politička teorija, nacionalizam, popularna kultura u Jugoslaviji, metode filozofskog propitivanja u obrazovanju i javnom prostoru. Objavio je niz članaka, eseja i političkih analiza koji se bave ovim temama. Autor je istraživačkog izvještaja “Između kooperacije i antagonizma: Dinamika odnosa između religije i politike u osjetljivim političkim kontekstima, slučaj Bosne i Hercegovine” (2015), te publikacije “Je li od javnog interesa čuvanje zajedničkog dobra?” (2019).

 

0
0
0
0
0
0
0