Vladati u podijeljenim društvima – Adis Merdžanović

jun 28, 2019 | 2019., Proizvodnja, Učionice

Države podijeljene na osnovu jezika, religije ili etničke pripadnosti važe kao izazov za uspostavljanje demokratskih političkih sistema. Međutim, vladati u takvim društvima koristeći legitimne, demokratske i efikasne političke strukture nije nemoguće. Različiti modeli političkih sistema nastoje da osiguraju demokratiju u podijeljenim društvima. Jedan od najpoznatijih među njima je sistem tzv. konsocijacijske ili konsenzus demokratije. Cilj ovog predavanja je da razjasni šta konsocijacija tačno podrazumjeva, koje prednosti i nedostatke nudi i kako može da omogući građansku participaciju u procesima odlučivanja. 

Dr. Adis Merdžanović je politolog koji se fokusira na političke sisteme Zapadnog Balkana i perspektive tog regiona za evropske integracije. Doktorat je stekao na univerzitetu Zürich (Švicarska) s doktorskom disertacijom o politici međunarodne zajednice u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, koja je 2015.g. izašla kao knjiga Democracy by Decree: Prospects and Limits of Imposed Consociational Democracy in Bosnia and Herzegovina (Stuttgart: ibidem). Njegov naučni fokus je demokratizacija podijeljenih, poslijeratnih društava, pogotovo funkcionisanje njihovih konstitucionalnih i političkih sistema u komparativnoj perspektivi. Također, bavi se i analizom politike Evropske Unije prema Zapadnom Balkanu. Na teoretskom nivou, njegove analize tematizuju liberalizam, socijalizam, nacionalizam i demokratiju.

#Crvena_Sarajevo #Adis #Merdzanovic #Vladati_u_podjeljenim_drustvima #Sarajevo #konsocijacija #participacija #demokratija

0
0
0
0
0
0
0